Büyükhanlı Konut Sitesi: Yayın için hazırlanan çizimler - Büyükhanlı Housing Complex: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPBHND001001.jpgYerleşim planı - Site plan7.12 MBJPEG
TTSPBHND001002.jpgZemin kat planı - Ground floor plan3.04 MBJPEG
TTSPBHND001003.jpgTip kat planı - Typical floor plan2.68 MBJPEG
Başlık
Büyükhanlı Konut Sitesi: Yayın için hazırlanan çizimler - Büyükhanlı Housing Complex: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994)
Not
Proje, 1984 yılında tasarlandı ve 1986-1990 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1984 and implemented between 1986-1990.
Dil
Türkçe
Kapsam
Etiler, Beşiktaş, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204504
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
103-73 cm, 44-62 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
3
Kod
TTSPBHND001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.