Bagfaş Gübre Fabrikası: İnşaat sırasında çekilen fotoğraflar - Bagfaş Fertilizer Factory: Photographs taken during construction
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPBGFH003001.jpg1.03 MBJPEG
Başlık
Bagfaş Gübre Fabrikası: İnşaat sırasında çekilen fotoğraflar - Bagfaş Fertilizer Factory: Photographs taken during construction
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1972-1979 yılları arasında iki aşamada uygulandı. - The project was implemented in two phases between 1972-1979.
Kapsam
Bandırma, Balıkesir 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204503
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
1
Kod
TTSPBGFH003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.