Aydın 7 Konut Sitesi, Sahil Yolu: Uygulama projesi - Aydın 7 Housing Complex, Coastal Road: Construction project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPATSD003001.jpgYerleşim planı (Ölçek: 1/200) - Site plan (Scale: 1/200)5.87 MBJPEG
TTSPATSD003002.jpg3-3 kesiti (Ölçek: 1/20), 2-2 kesiti (Ölçek: 1/20), alternatif 2-2 kesiti (Ölçek: 1/20), 1-1 kesiti (Ölçek: 1/20), A-A kesiti (Ölçek: 1/50), B-B kesiti (Ölçek: 1/50), C-C kesiti (Ölçek: 1/50), D-D kesiti (Ölçek: 1/50), - Section 3-3 (Scale: 1/20), section 2-2 (Scale: 1/20), section 2-2 alternative (Scale: 1/20), section 1-1 (Scale: 1/20), section A-A (Scale: 1/50), section B-B (Scale: 1/50), section C-C (Scale: 1/50), section D-D (Scale: 1/50),5.73 MBJPEG
TTSPATSD003003.jpgYerleşim planı (Ölçek: 1/200) - Site plan (Scale: 1/200)4.9 MBJPEG
TTSPATSD003004.jpgDenizden görünüş (Ölçek: 1/100), merdiven detayı (Ölçek: 1/20), 4-4 kesiti (Ölçek: 1/20) - Elevation facing the sea (Scale: 1/100), staircase detail (Scale: 1/20), section 4-4 (Scale: 1/20)4.67 MBJPEG
Başlık
Aydın 7 Konut Sitesi, Sahil Yolu: Uygulama projesi - Aydın 7 Housing Complex, Coastal Road: Construction project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Behruz Çinici
Yayın Tarihi
1978-06-12
Dil
Türkçe
Kapsam
Çiftlikköy, Yalova 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204486
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
110-76 cm, 110-76 cm, 106-75 cm, 106-75 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TTSPATSD003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.