Aydın 7 Konut Sitesi: Uygulama projesi - Aydın 7 Housing Complex: Construction project
Files
File Description SizeFormat 
TTSPATSD002001.jpgVaziyet planı (Ölçek: 1/500) - Site plan (Scale: 1/500)9.39 MBJPEG
TTSPATSD002002.jpgParsel 1375: Vaziyet planı (Ölçek: 1/500) - Plot 1375: Site plan (Scale: 1/500)4.27 MBJPEG
TTSPATSD002003.jpgParsel 1376: Vaziyet planı (Ölçek: 1/500) - Plot 1376: Site plan (Scale: 1/500)4.14 MBJPEG
TTSPATSD002004.jpgParsel 1377: Vaziyet planı (Ölçek: 1/500) - Plot 1377: Site plan (Scale: 1/500)3.92 MBJPEG
TTSPATSD002005.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar: Çatı planı (Ölçek: 1/100) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings: Roof plan (Scale: 1/100)5.42 MBJPEG
TTSPATSD002006.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar; 1-10 Aksları: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings; Grid Lines 1-10: Ground floor plan (Scale: 1/50)7.42 MBJPEG
TTSPATSD002007.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar; 1-10 Aksları: Tip kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings; Grid Lines 1-10: Typical floor plan (Scale: 1/50)7.14 MBJPEG
TTSPATSD002008.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar; 1-10 Aksları: Çatı katı planı (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings; Grid Lines 1-10: Attic floor plan (Scale: 1/50)5.62 MBJPEG
TTSPATSD002009.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar; 15-21 Aksları: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings; Grid Lines 15-21: Ground floor plan (Scale: 1/50)6.34 MBJPEG
TTSPATSD002010.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar; 15-21 Aksları: Tip kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings; Grid Lines 15-21: Typical floor plan (Scale: 1/50)6.16 MBJPEG
TTSPATSD002011.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar; 15-21 Aksları: Çatı katı planı (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings; Grid Lines 15-21: Attic floor plan (Scale: 1/50)5.23 MBJPEG
TTSPATSD002012.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar: Ön görünüş (Ölçek: 1/50), arka görünüş (Ölçek: 1/50), C-C kesiti (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings: Front elevation (Scale: 1/50), rear elevation (Scale: 1/50), section C-C (Scale: 1/50)7.3 MBJPEG
TTSPATSD002013.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar: A-A kesiti (Ölçek: 1/50), B-B kesiti (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings: Section A-A (Scale: 1/50), section B-B (Scale: 1/50)5.72 MBJPEG
TTSPATSD002014.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar: Yan görünüşler (Ölçek: 1/50), D-D kesiti (Ölçek: 1/50), E-E kesiti (Ölçek: 1/50), F-F kesiti (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings: Side elevations (Scale: 1/50), section D-D (Scale: 1/50), section E-E (Scale: 1/50), section F-F (Scale: 1/50)6.46 MBJPEG
TTSPATSD002015.jpgA1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi Apartmanlar: Arka görünüş (Ölçek: 1/50) - Type A1, Type A2, Type A3 Apartment Buildings: Rear elevation (Scale: 1/50)7.56 MBJPEG
TTSPATSD002016.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar: Zemin kat planı (Ölçek: 1/100) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings: Ground floor plan (Scale: 1/100)6.18 MBJPEG
TTSPATSD002017.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar: Tip kat planı (Ölçek: 1/100) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings: Typical floor plan (Scale: 1/100)6.22 MBJPEG
TTSPATSD002018.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar: Ön görünüş (Ölçek: 1/100), arka görünüş (Ölçek: 1/100) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings: Front elevation (Scale: 1/100), rear elevation (Scale: 1/100)6.7 MBJPEG
TTSPATSD002019.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar: B-B kesiti (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/100), yan görünüşler (Ölçek: 1/100) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings: Section B-B (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/100), side elevations (Scale: 1/100)5.21 MBJPEG
TTSPATSD002020.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar; 1-10 Aksları: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings, Grid Lines 1-10: Ground floor plan (Scale: 1/50)6.13 MBJPEG
TTSPATSD002021.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar; 1-10 Aksları: Tip kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings, Grid Lines 1-10: Typical floor plan (Scale: 1/50)6.83 MBJPEG
TTSPATSD002022.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar; 15-21 Aksları: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings, Grid Lines 15-21: Ground floor plan (Scale: 1/50)5.82 MBJPEG
TTSPATSD002023.jpgA4 Tipi, A5 Tipi Apartmanlar; 15-21 Aksları: Tip kat planı (Ölçek: 1/50) - Type A4, Type A5 Apartment Buildings, Grid Lines 15-21: Typical floor plan (Scale: 1/50)5.83 MBJPEG
TTSPATSD002024.jpgA Tipi Apartmanlar: Sistem detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Type A Apartment Buildings: System details (Scale: 1/20, 1/5)6.05 MBJPEG
TTSPATSD002025.jpgA Tipi Apartmanlar: Mutfak ve banyo detayları (Ölçek: 1/20) - Type A Apartment Buildings: Kitchen and bathroom details (Scale: 1/20)6.75 MBJPEG
TTSPATSD002026.jpgA Tipi Apartmanlar: Merdiven ve ışıklık detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Type A Apartment Buildings: Staircase and skylight details (Scale: 1/20, 1/5)5.96 MBJPEG
TTSPATSD002027.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Zemin kat planı (Ölçek: 1/100) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Ground floor plan (Scale: 1/100)5.36 MBJPEG
TTSPATSD002028.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Tip kat planı (Ölçek: 1/100) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Typical floor plan (Scale: 1/100)5.44 MBJPEG
TTSPATSD002029.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Çatı katı planı (Ölçek: 1/100) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Attic floor plan (Scale: 1/100)4.91 MBJPEG
TTSPATSD002030.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Ön görünüş (Ölçek: 1/100), arka görünüş (Ölçek: 1/100) - Type B4, Type B55 Apartment Buildings: Front elevation (Scale: 1/100), rear elevation (Scale: 1/100)6.39 MBJPEG
TTSPATSD002031.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Yan görünüşler (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/100), B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Side elevations (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/100), section B-B (Scale: 1/100)5.19 MBJPEG
TTSPATSD002032.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Ground floor plan (Scale: 1/50)6.7 MBJPEG
TTSPATSD002033.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Tip kat planı (Ölçek: 1/50) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Typical floor plan (Scale: 1/50)6.68 MBJPEG
TTSPATSD002034.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Ön görünüş (Ölçek: 1/50), arka görünüş (Ölçek: 1/50), yan görünüşler (Ölçek: 1/50) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Front elevation (Scale: 1/50), rear elevation (Scale: 1/50), side elevations (Scale: 1/50)8.12 MBJPEG
TTSPATSD002035.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: A-A kesiti (Ölçek: 1/50), B-B kesiti (Ölçek: 1/50) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Section A-A (Scale: 1/50), section B-B (Scale: 1/50)5.49 MBJPEG
TTSPATSD002036.jpgB1 Tipi, B2 Tipi, B3 Tipi Apartmanlar: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type B1, Type B2, Type B3 Apartment Buildings: Ground floor plan (Scale: 1/50)6.5 MBJPEG
TTSPATSD002037.jpgB1 Tipi, B2 Tipi, B3 Tipi Apartmanlar: Tip kat planı (Ölçek: 1/50) - Type B1, Type B2, Type B3 Apartment Buildings: Typical floor plan (Scale: 1/50)6.37 MBJPEG
TTSPATSD002038.jpgB Tipi Apartmanlar: Mutfak ve banyo detayları (Ölçek: 1/20) - Type B Apartment Buildings: Kitchen and bathroom details (Scale: 1/20)6.8 MBJPEG
TTSPATSD002039.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Merdiven ve ışıklık detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Staircase and skylight details (Scale: 1/20, 1/5)6.04 MBJPEG
TTSPATSD002040.jpgB4 Tipi, B5 Tipi Apartmanlar: Mutfak dolabı detayları (Ölçek: 1/10) - Type B4, Type B5 Apartment Buildings: Kitchen cabinet details (Scale: 1/10)2.39 MBJPEG
TTSPATSD002041.jpgC Tipi Villalar: Teras kat planı (Ölçek: 1/50), 1. kat planı (Ölçek: 1/50), zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Type C Villas: Terrace floor plan (Scale: 1/50), 1st floor plan (Scale: 1/50), ground floor plan (Scale: 1/50)6.81 MBJPEG
TTSPATSD002042.jpgC Tipi Villalar: A-A kesiti (Ölçek: 1/50), arka görünüş (Ölçek: 1/50), ön görünüş (Ölçek: 1/50) - Type C Villas: Section A-A (Scale: 1/50), rear elevation (Scale: 1/50), front elevation (Scale: 1/50)6.27 MBJPEG
TTSPATSD002043.jpgC Tipi Villalar: Zemin kat planı (Ölçek: 1/20), sistem detayları (Ölçek: 1/10), yemek odası görünüşleri (Ölçek: 1/50) - Type C Villas: Ground floor plan (Scale: 1/20), system details (Scale: 1/10), dining room elevations (Scale: 1/50)4.92 MBJPEG
TTSPATSD002044.jpgC Tipi Villalar: 1. kat planı (Ölçek: 1/20) - Type C Villas: 1st floor plan (Scale: 1/20)4.55 MBJPEG
TTSPATSD002045.jpgC Tipi Villalar: Bahçe planı (Ölçek: 1/20) - Type C Villas: Garden plan (Scale: 1/20)5.85 MBJPEG
TTSPATSD002046.jpgC Tipi Villalar: Sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Type C Villas: System details (Scale: 1/20)7.42 MBJPEG
TTSPATSD002047.jpgC Tipi Villalar: Çatı detayları (Ölçek: 1/100, 1/10, 1/5) - Type C Villas: Roof details (Scale: 1/100, 1/10, 1/5)5.6 MBJPEG
TTSPATSD002048.jpgC Tipi Villalar: Merdiven detayları (Ölçek: 1/20) - Type C Villas: Staircase details (Scale: 1/20)5.49 MBJPEG
TTSPATSD002049.jpgC Tipi Villalar: Şömine detayları (Ölçek: 1/10) - Type C Villas: Fireplace details (Scale: 1/10)3.72 MBJPEG
TTSPATSD002050.jpgD6 Tipi, D7 Tipi Dubleks Evler: Zemin kat planı (Ölçek: 1/100), 1. ve 3. katlar planı (Ölçek: 1/100), 2. kat planı (Ölçek: 1/100), çatı planı (Ölçek: 1/100) - Type D6, Type D7 Duplex Houses: Ground floor plan (Scale: 1/100), first and 3rd floors plan (Scale: 1/100), 2nd floor plan (Scale: 1/100), roof plan (Scale: 1/100)7.5 MBJPEG
TTSPATSD002051.jpgD6 Tipi, D7 Tipi Dubleks Evler: Arka görünüş (Ölçek: 1/100), ön görünüş (Ölçek: 1/100), yan görünüş (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/100) - Type D6, Type D7 Duplex Houses: Rear elevation (Scale: 1/100), front elevation (Scale: 1/100), side elevation (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/100)5.46 MBJPEG
TTSPATSD002052.jpgD6 Tipi, D7 Tipi Dubleks Evler: 3. kat planı (Ölçek: 1/50), 2. kat planı (Ölçek: 1/50), arka görünüş (Ölçek: 1/50), A-A kesiti (Ölçek: 1/50), ön görünüş (Ölçek: 1/50) - Type D6, Type D7 Duplex Houses: 3rd floor plan (Scale: 1/50), 2nd floor plan (Scale: 1/50), rear elevation (Scale: 1/50), section A-A (Scale: 1/50), front elevation (Scale: 1/50)7.49 MBJPEG
TTSPATSD002053.jpgD1 Tipi, D3 Tipi Dubleks Evler: Zemin kat planı (Ölçek: 1/100), 2. kat planı (Ölçek: 1/100), çatı planı (Ölçek: 1/100), 1. ve 3. katlar planı (Ölçek: 1/100) - Type D1, Type D3 Duplex Houses: Ground floor plan (Scale: 1/100), 2nd floor plan (Scale: 1/100), roof plan (Scale: 1/100), first and 3rd floors plan (Scale: 1/100)6.76 MBJPEG
TTSPATSD002054.jpgD6 Tipi, D7 Tipi Dubleks Evler: Yan görünüş (Ölçek: 1/100), arka görünüş (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/100), ön görünüş (Ölçek: 1/100) - Type D6, Type D7 Duplex Houses: Side elevation (Scale: 1/100), rear elevation (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/100), front elevation (Scale: 1/100)5.96 MBJPEG
TTSPATSD002055.jpgD Tipi Dubleks Evler: Sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Type D Duplex Houses: System details (Scale: 1/20)6.43 MBJPEG
TTSPATSD002056.jpgBekçi Kulübesi: Zemin kat planı (Ölçek: 1/50), 1. kat planı (Ölçek: 1/50), çatı planı (Ölçek: 1/100), baca detayı (Ölçek: 1/20) - Guardhouse: Ground floor plan (Scale: 1/50), 1st floor plan (Scale: 1/50), roof plan (Scale: 1/100), chimney detail (Scale: 1/20)5.37 MBJPEG
TTSPATSD002057.jpgBekçi Kulübesi: B-B kesiti (Ölçek: 1/50), güney görünüşü (Ölçek: 1/50), batı görünüşü (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/50), doğu görünüşü (Ölçek: 1/50), kuzey görünüşü (Ölçek: 1/50) - Guardhouse: Section B-B (Scale: 1/50), south elevation (Scale: 1/50), west elevation (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/50), east elevation (Scale: 1/50), north elevation (Scale: 1/50)5.42 MBJPEG
Title
Aydın 7 Konut Sitesi: Uygulama projesi - Aydın 7 Housing Complex: Construction project
Creator
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Behruz Çinici
Note
Proje, 1977 yılında tasarlandı ve 1978-1981 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1977 and implemented between 1978-1981.
Issue Date
1977-03-14
1977-12-09
Language
Turkish
Coverage
Çiftlikköy, Yalova 
Subject
Location
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204485
Collections
Type
Format
142,5-90,5 cm, 40-63,5 cm, 110-60 cm, 100-60 cm, 93-60 cm, 107,5-65 cm, 50,5-64,2 cm, 110-71 cm, Aydinger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Number of Scanned Documents
57
Identifier
TTSPATSD002
Rights
Open Access
Rights Holder
Doğan Tekeli
Accrual Method
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org