Antalya Bölge Müzesi: Yayın için hazırlanan çizimler - Antalya Regional Museum: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPABMD003001.jpgDoğu görünüşü - East elevation3.32 MBJPEG
TTSPABMD003002.jpgZemin kat planı - Ground floor plan3.95 MBJPEG
TTSPABMD003003.jpgAksonometrik perspektif - Axonometric perspective3.77 MBJPEG
Başlık
Antalya Bölge Müzesi: Yayın için hazırlanan çizimler - Antalya Regional Museum: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994)
Not
Proje, 1964 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1968-1971 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded first prize in the competition held by Ministry of Public Works in 1964 and implemented between 1968-1971.
Dil
Türkçe
Kapsam
Muratpaşa, Antalya 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204444
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
81,2-39,3 cm, 64,9-58 cm, 77,1-59,5 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
3
Kod
TTSPABMD003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.