61-70 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
TTSPORFD012001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası, İdare ve Sosyal Tesisler Bloku: Ön proje - Oyak Renault Automobile Factory, Administration and Social Facilities Block: Preliminary projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1970-01; 1970-05
TTSPORFD006001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası, Sosyal Tesis ve Yönetim Binası Ek Bloku: Uygulama projesi - Oyak Renault Automobile Factory, Additional Block to the Social Facility and Administration Building: Construction projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1975
TTSPORFD011001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası, İmalat (Mekanik) Bloku: Ön proje- Oyak Renault Automobile Factory, Manufacturing (Mechanical) Block: Preliminary projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1970-01; 1970-03
TTSPORFD010001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası: Sistem detayları - Oyak Renault Automobile Factory: System detailsDoğan Tekeli; Sami Sisa1970-02; 1970-07
TTSPORFD013001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası, Montaj Bloku: Ön proje - Oyak Renault Automobile Factory, Assembly Block: Preliminary projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1970-01; 1970-02
TTSPORFD014001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası, Servis Bloku: Ön proje- Oyak Renault Automobile Factory, Service Block: Preliminary projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1970-02; 1970-04
TTSPORFD009001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası, Boyahane Bloku: Ön proje - Oyak Renault Automobile Factory, Paint Shop Block: Preliminary projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1977-03; 1978-01
TTSPORFD018001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası: Sistem detayları - Oyak Renault Automobile Factory: System detailsDoğan Tekeli; Sami Sisa1970-02; 1971-06
TTSPORFD017001.jpg.jpg
Oyak Renault Otomobil Fabrikası: Ön proje - Oyak Renault Automobile Factory: Preliminary projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1969-12; 1970-01
TTSPTIMD002001.jpg.jpg
TİMAK Tarım Aletleri Fabrikası, Fabrika Bloku: Uygulama projesi - TİMAK Agricultural Equipment Factory, Factory Block: Construction projectDoğan Tekeli; Sami Sisa1976-03; 1976-04
61-70 / 70

Discover

Issue Date