İrsaliye - Dispatch List
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TSDMDOC010.jpg1.37 MBJPEG
Başlık
İrsaliye - Dispatch List
Tanım
Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi Hediyelik Eşya komisyonunca teslim alınan eşyalar hakkında bir belge - Document about the items received by the Council of Europe 18th European Art Exhibition Souvenir Committe
Yayın Tarihi
1983-05-12
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Sadi Diren
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/203367
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Kağıt üzerine baskı ve tükenmez kalem - Print and pen on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TSDMDOC010
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Sadi Diren
Temin Şekli
Sadi Diren'in izniyle - Courtesy of Sadi Diren

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.