Türk Alman Kültür Merkezi Sergisi fotoğrafları - Photographs of Turkish German Cultural Center Exhibiton
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TSDEXITG00101.jpgSergi salonu, 1967 - Exhibition hall, 19671.52 MBJPEG
TSDEXITG00102.jpgSadi Diren seramik panonun önünde, 1967 - Sadi Diren in front of the ceramic panel, 19671.69 MBJPEG
Başlık
Türk Alman Kültür Merkezi Sergisi fotoğrafları - Photographs of Turkish German Cultural Center Exhibiton
Tanım
Sadi Diren'in 1967 Türk Alman Kültür Merkezi Sergisi - Sadi Diren's 1967 Exhibition in Turkish German Cultural Center
Yayın Tarihi
1967
Kapsam
İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
Sadi Diren
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/203350
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Dijital kopya - Digital copy, Siyah beyaz - Black & White, Baskı - Print
Doküman Sayısı
2
Kod
TSDEXITG001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Sadi Diren
Temin Şekli
Sadi Diren'in izniyle - Courtesy of Sadi Diren

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.