1-5 / 5
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSDMDOC006000.jpg.jpg
Türk Seramik Sanatı: 1930'lardan günümüze Türk seramik sanatından seçme eserler - Turkish Ceramics Art: selected pieces of Turkish ceramics art from 1930'sMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü 3. Boyut Proje Üretim Merkezi - Mimar Sinan Fine Arts University, Ceramic and Glass Design Department 3. Boyut Project Production Center2007-09-07; 2007-09-30
TSDMDOC00200.jpg.jpg
Sadi Diren Sergisi - Sadi Diren Exhibition-1995-04
TSDMDOC00501.jpg.jpg
Sadi Diren Seramik ve Cam-2010-12-28; 2011-01-22
TSDMDOC00300.jpg.jpg
Sadi Diren Retrospektif 1957-2008-2009-04-02; 2009-05-16
TSDMDOC00400.jpg.jpg
Sadi Diren Retrospektif Sergi - Sadi Diren Retrospective Exhibition-2003
1-5 / 5
  • 1

Discover

Issue Date