1-10 / 76
PreviewTitleCreatorIssue Date
VKEFOR051.jpg.jpgVasıf Kortun'un "Yabancı Bir Gezgindir" sergisinin hazırlığı sırasında Ahmet Oruç'a gönderdiği mektup - Letter sent from Vasıf Kortun to Ahmet Oruç during the preparation process of "A Foreigner Is A Traveller" exhibitionVasıf Kortun, Ahmet Oruç1993-01-08
VKEFOR070.jpg.jpgVasıf Kortun'un Hollanda uçak rezervasyonları hakkında Ümit Kortun'a gönderdiği mektup - Letter sent from Vasıf Kortun to Ümit Kortun regarding flight reservationsVasıf Kortun1993-01-07
VKEFOR073.jpg.jpg
Vasıf Kortun'un Semra Ulusoy'a gönderdiği mektup - Letter sent from Vasıf Kortun to Semra UlusoyVasıf Kortun, Semra Ulusoy1993-03-15
VKEFOR024001.jpg.jpgStedelijk Museum Schiedam Müdürü Pieter Tjabbes'ın "Yabancı Bir Gezgindir" sergisinde yer alan sanatçılara sergi hazırlıkları hakkında yolladığı faks - Fax sent from Pieter Tjabbes (Stedelijk Museum of Director) to the artists participated in "A Foreigner Is A Traveller" exhibition regarding the exhibition preparationsPieter Tjabbes, Hüseyin Bahri Alptekin, M.D. Morris, Vahap Avşar, Bedri Baykam, Mehmet İleri, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger1993-01-07
VKEFOR025001.jpg.jpg
Bir Diyalog: Türkiye-Hollanda Çağdaş Sanat Sergisi, basın bülteni - Press release of A Dialogue: Turkey-Netherlands Contemporary Art Exhibition-1993-02-06; 1993-03-14
VKEFOR027001.jpg.jpgStedelijk Museum Schiedam Müdürü Pieter Tjabbes'ın "Yabancı Bir Gezgindir" sergisindeki işlerin sanatçılara iadesi hakkında Vasıf Kortun'a yolladığı faks - Fax sent from Pieter Tjabbes (Director of Stedelijk Museum Schiedam) to Vasıf Kortun regarding the return of exhibited works at "A Foreigner Is A Traveller" exhibitionPieter Tjabbes, Vasıf Kortun1993-03-01
VKEFOR041.jpg.jpgStedelijk Museum Schiedam Müdürü Pieter Tjabbes'ın "Yabancı Bir Gezgindir" sergisinin hazırlıkları sırasında Vasıf Kortun’a gönderdiği mektup - Letter sent from Pieter Tjabbes (Director of Stedelijk Museum Schiedam) to Vasıf Kortun during the preparation process of "A Foreigner Is A Traveller" exhibitionPieter Tjabbes, Vasıf Kortun1993-01-06
VKEFOR042.jpg.jpg
Stedelijk Museum Schiedam Müdürü Pieter Tjabbes'ın "Yabancı Bir Gezgindir" sergisinin hazırlıkları sırasında Vasıf Kortun’a gönderdiği mektup - Letter sent from Pieter Tjabbes (Director of Stedelijk Museum Schiedam) to Vasıf Kortun during the preparation process of "A Foreigner Is A Traveller" exhibitionPieter Tjabbes, Vasıf Kortun1993-02-11
VKEFOR037001.jpg.jpg
Vasıf Kortun'un Hasan Bülent Kahraman’a gönderdiği "Yabancı Bir Gezgindir" sergisi ve São Paulo Bienali hakkında mektup - Letter sent from Vasıf Kortun to Hasan Bülent Kahraman about "A Foreigner Is A Traveller" and São Paulo BiennialVasıf Kortun1993-01-05
VKEFOR044.jpg.jpgVasıf Kortun'un "Yabancı Bir Gezgindir" sergisindeki işlerin gönderimi ile sergi kataloğu hakkında Stedelijk Museum Schiedam Müdür Pieter Tjabbes'e gönderdiği mektup - Letter sent from Vasıf Kortun to Pieter Tjabbes (Director of Stedelijk Museum Schiedam) regarding the return of the works in "A Foreigner Is A Traveller" exhibition as well as the exhibition cataloguePieter Tjabbes, Vasıf Kortun1993-03-05
1-10 / 76