Cenderecizade Muhittin Çelebi Türbesi - Cenderecizade Muhittin Çelebi Tomb
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHISTSULE050.jpg1.6 MBJPEG
AHISTSULE050A.jpg170.32 KBJPEG
Başlık
Cenderecizade Muhittin Çelebi Türbesi - Cenderecizade Muhittin Çelebi Tomb
Not
Fotoğrafın arka yüzü - Reverse side of the photograph: "Süleymaniye Vezneciler arası (Bir Osmanlı haziresi) Tipik İstanbul!"
Dil
Türkçe
Kapsam
Süleymaniye, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/201391
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
12,7-8,6 cm, Baskı, Renkli - Print, Color
Doküman Sayısı
2
Kod
AHISTSULE050
Haklar
Open access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.