Nasreddin Hoca Türbesi - Nasreddin Hoca Tomb
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHKON042.jpg1.45 MBJPEG
AHKON042A.jpg152.68 KBJPEG
Başlık
Nasreddin Hoca Türbesi - Nasreddin Hoca Tomb
Yayıncı
Güzel Sanatlar, Keskin Color Ltd. Şti. Matbaası - Güzel Sanatlar, Keskin Color Incorporated Company Printing House
Dil
Türkçe
Kapsam
Akşehir, Konya
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/201117
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
10,5-15,1 cm, Baskı, Renkli - Print, Color
Doküman Sayısı
2
Kod
AHKON042
Haklar
Open access
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.