21-30 / 58
PreviewTitleCreatorIssue Date
VKEANI032001.jpg.jpg
Erhan Muratoğlu, Nurtan Meral ve M.D. Morris (soldan sağa), "Anı/Bellek I" sergisi kurulurken (Taksim Sanat Galerisi, 1991) - Erhan Muratoğlu, Nurtan Meral and M.D. Morris (left to right) during the installation of "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
VKEANI034001.jpg.jpg
Hüseyin Bahri Alptekin ve M.D. Morris (soldan sağa), "Anı/Bellek I" sergisi kurulurken (Taksim Sanat Galerisi, 1991) - Hüseyin Bahri Alptekin and M.D. Morris (left to right) during the installation of "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
VKEANI046001.jpg.jpg
"Anı/Bellek I" sergisinin kurulumundan fotoğraflar, Taksim Sanat Galerisi, 1991 - Photos from installation of "Anı/Bellek I" exhibition, Taksim Art Gallery, 1991-1991
VKEANI056001.pdf.jpgVasıf Kortun ile "Anı/Bellek 1" sergisi (Taksim Sanat Galerisi, 1991) üzerine yapılan söyleşinin taslağı - Draft of an interview with Vasıf Kortun on the "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
VKEANI025.jpg.jpg"Anı/Bellek I" sergisinin kataloğu için çalışma takvimi - Work schedule for the catalog of "Memory/Recollection I" exhibition-1991
VKEANI031001.jpg.jpg
M.D. Morris ve Nurtan Meral, "Anı/Bellek I" sergisi kurulurken (Taksim Sanat Galerisi, 1991) - M.D. Morris and Nurtan Meral during the installation of "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
VKEANI053.jpg.jpgHüseyin Bahri Alptekin ve M.D. Morris, "S/Z" (detay), "Anı/Bellek I" sergisi, Taksim Sanat Galerisi, 1991 - Hüseyin Bahri Alptekin and M.D. Morris, "S/Z" (detail), "Memory/Recollection I" exhibition, Taksim Art Gallery, 1991-1991
VKEANI038001.jpg.jpg
Deniz Şengel ve İpek Duben (soldan sağa), "Anı/Bellek I" sergisi kurulurken (Taksim Sanat Galerisi, 1991) - Deniz Şengel and İpek Duben (left to right) during the installation of "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
VKEANI069.jpg.jpgTaksim Sanat Galerisi planı - Taksim Art Gallery plan-1991-01
VKEANI040001.jpg.jpg
Selda Asal ve Mithat Şen, "Anı/Bellek I" sergisi kurulurken (Taksim Sanat Galerisi, 1991) - Selda Asal and Mithat Şen during the installation of "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
21-30 / 58