1-20 / 71
PreviewTitleCreatorIssue Date
VKEANI075.pdf.jpgAnı/Bellek I: melodramatik bir diziye başlangıçYalçın Sadak1992-01; 1992-02
VKEANI073001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın yolladığı "Kuryeler" işinin detayları ile işin görseli - Details and image of Gülsün Karamustafa's "Courier" work sent by the artist-1991
VKEANI074.jpg.jpg"Anı/Bellek I" sergisi, Taksim Sanat Galerisi, 1991 - "Memory/Recollection I" exhibition, Taksim Art Gallery, 1991-1991
VKEANI070001.pdf.jpgAnı - Bellek--
VKEANI072001.jpg.jpg
Anı / Bellek…-1991
VKEANI071001.jpg.jpg
Anı / Bellek…-1991
VKEANI069.jpg.jpgTaksim Sanat Galerisi planı - Taksim Art Gallery plan-1991-01
VKEANI067001.pdf.jpgAnı/Bellek IVasıf Kortun1991
VKEANI066.jpg.jpgBarbaros Devecioğlu'na yollanan "Anı/Bellek I" sergisinin 8 Ocak 1992'ye kadar uzatıldığını bildiren faks - Fax sent to Barbaros Devecioğlu informing him regarding extension of "Memory/Recollection I" exhibition until January 8th, 1992-1991
VKEANI068001.jpg.jpg
Kaya Caner'e yollanan "Anı/Bellek I" sergisinin basın büteni - Press release of "Memory/Recollection I" exhibition sent to Kaya Caner-1991-01
VKEANI064001.jpg.jpg
"Anı/Bellek I" sergi harcamalarına ait fatura ve makbuzlar - Invoices and receipts relating to "Memory/Recollection I" exhibition--
VKEANI065.jpg.jpg"Anı/Bellek I" sergisi (Taksim Sanat Galerisi, 1991), basın bülteni - "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991), press release-1991
VKEANI063001.pdf.jpgAnı Bellek 1Sefa Sağlam-
VKEANI062001.jpg.jpg
Deniz Şengel'in "Anı Belek 1" ve Bergson alternatifi başlıklı metninin taslağıDeniz Şengel-
VKEANI061001.jpg.jpg
Deniz Şengel'in Vasıf Kortun'a yolladığı Kortun'un "Anı/Bellek I" sergisi üzerine yazdığı metnin İngilizce'si ve not - English version of the text by Vasıf Kortun on the "Memory/Recollection I" exhibition and a note sent from Deniz Şengel to Vasıf Kortun-1992-06-04
VKEANI056001.pdf.jpgVasıf Kortun ile "Anı/Bellek 1" sergisi (Taksim Sanat Galerisi, 1991) üzerine yapılan söyleşinin taslağı - Draft of an interview with Vasıf Kortun on the "Memory/Recollection I" exhibition (Taksim Art Gallery, 1991)-1991
VKEANI057.jpg.jpgİpek Duben'in "Anı/Bellek I" sergisinden sonra Vasıf Kortun'a yolladığı faks - Fax sent from İpek Duben to Vasıf Kortun following the "Memory/Recollection I" exhibition-1992-03-02
VKEANI055.jpg.jpgİpek Duben, "Register II", "Anı/Bellek I" sergisi, Taksim Sanat Galerisi, 1991 - İpek Duben, "Register II", "Memory/Recollection I" exhibition, Taksim Art Gallery, 1991-1991
VKEANI053.jpg.jpgHüseyin Bahri Alptekin ve M.D. Morris, "S/Z" (detay), "Anı/Bellek I" sergisi, Taksim Sanat Galerisi, 1991 - Hüseyin Bahri Alptekin and M.D. Morris, "S/Z" (detail), "Memory/Recollection I" exhibition, Taksim Art Gallery, 1991-1991
VKEANI050.jpg.jpg"Anı/Bellek I" sergisi, Taksim Sanat Galerisi, 1991 - "Memory/Recollection I" exhibition, Taksim Art Gallery, 1991-1991
1-20 / 71