Bülent Bağana'nın Paris'ten halasına (Münevver Ayaşlı) gönderdiği mektup - Letter sent by Bülent Bağana, Paris, to his aunt (Münevver Ayaşlı)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMSBBDOC356001.jpg1 MBJPEG
AFMSBBDOC356001A1.jpg1.01 MBJPEG
AFMSBBDOC356002A1.jpg946.15 KBJPEG
Başlık
Bülent Bağana'nın Paris'ten halasına (Münevver Ayaşlı) gönderdiği mektup - Letter sent by Bülent Bağana, Paris, to his aunt (Münevver Ayaşlı)
Yazar/Üreten
Bülent Bağana
Tanım
Bülent Bağana, halasının sağlığını sormaktadır. Kendi sağlığından, para durumundan ve (Almanya ile İtalya) seyahat planlarından bahsetmektedir. Halasının sıhhatini sormaktadır. Halasından yardım istemektedir.
Yayın Tarihi
1952-06-10
Dil
Türkçe
Kapsam
Paris, Fransa - Paris, France
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/199312
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17,5-22,7 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
3
Kod
AFMSBBDOC356
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.