Kudüs'te restorasyon çalışmaları ve Al-Fakhriyya Minaresi - Restoration works in Jerusalem and Al-Fakhriyya Minaret
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMH0025.jpg2.85 MBJPEG
Başlık
Kudüs'te restorasyon çalışmaları ve Al-Fakhriyya Minaresi - Restoration works in Jerusalem and Al-Fakhriyya Minaret
Kapsam
Kudüs - Jerusalem
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/199267
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
8,4-13 cm, Baskı, Sepya - Print, Sepia
Doküman Sayısı
1
Kod
TMH0025
Haklar
Open access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.