1814 tarihli, Hassa Ser Mimarı (Ser Mimaran-ı Hassa) "Ali Rıza" mühürlü, şehremini ve diğer yetkili beş kişinin mührüyle tasdik edilmiş: Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii'nin ve müştemilatının tamiri için düzenlenmiş 15 sayfalık tamirat keşif defteri.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMDOC0002001.jpg2.15 MBJPEG
TMDOC0002002.jpg2.21 MBJPEG
TMDOC0002003.jpg2.32 MBJPEG
TMDOC0002004.jpg2.44 MBJPEG
TMDOC0002005.jpg2.34 MBJPEG
TMDOC0002006.jpg2.27 MBJPEG
TMDOC0002007.jpg2.21 MBJPEG
TMDOC0002008.jpg2.19 MBJPEG
TMDOC0002009.jpg2.17 MBJPEG
TMDOC0002010.jpg2.2 MBJPEG
TMDOC0002011.jpg2.22 MBJPEG
TMDOC0002012.jpg2.32 MBJPEG
TMDOC0002013.jpg2.29 MBJPEG
TMDOC0002014.jpg2.14 MBJPEG
TMDOC0002015.jpg2.13 MBJPEG
Başlık
1814 tarihli, Hassa Ser Mimarı (Ser Mimaran-ı Hassa) "Ali Rıza" mühürlü, şehremini ve diğer yetkili beş kişinin mührüyle tasdik edilmiş: Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii'nin ve müştemilatının tamiri için düzenlenmiş 15 sayfalık tamirat keşif defteri.
Kapsam
İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/199242
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
34,5-47,9 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Print, Black & White
Doküman Sayısı
15
Kod
TMDOC0002
Haklar
Open access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.