Ulus Gazetesi'nin cumhuriyetin onbeşinci yılına özel ilavesi - Ulus Newspaper special addition to the fifteenth year of the Republic
Files
File Description SizeFormat 
AJRULS002000.jpg3.6 MBJPEG
AJRULS002001.jpgUlus Gündelik Gazete, Ankara, 15inci Yıl3.21 MBJPEG
AJRULS002002.jpg"Bayar Hükümetinin Bir Yılı"3.04 MBJPEG
AJRULS002003.jpg"Bayar Hükümetinin Bir Yılı"3.07 MBJPEG
AJRULS002004.jpg"Büyük Millet Meclisi"3.16 MBJPEG
AJRULS002005.jpg"Lozan - Montrö - Hatay"3.22 MBJPEG
AJRULS002006.jpg"Türk Dil Kurumu"3.08 MBJPEG
AJRULS002007.jpg"Sihat"4.11 MBJPEG
AJRULS002008.jpg"Sihat ve İçtimai Muavenet"3.36 MBJPEG
AJRULS002009.jpg"Sihat ve İçtimai Muavenet"3.6 MBJPEG
AJRULS002010.jpg"Kültür"3.43 MBJPEG
AJRULS002011.jpg"Kültür"3.44 MBJPEG
AJRULS002012.jpg"Kültür"3.12 MBJPEG
AJRULS002013.jpg"Dahiliye"3.37 MBJPEG
AJRULS002014.jpg"Cümhuriyet Zabıtası, Polis"3.26 MBJPEG
AJRULS002015.jpg"Cümhuriyet Zabıtası, Jandarma"3.26 MBJPEG
AJRULS002016.jpg"Vilayetler İdaresi"2.95 MBJPEG
AJRULS002017.jpg"Şehircilik Çalışmaları"2.86 MBJPEG
AJRULS002018.jpg"Vilayet Hususi İdareleri", "Köylerimizi İdaresi"3.2 MBJPEG
AJRULS002019.jpg"Matbuat Umum Müdürlüğü", "Nüfus İşlerimiz", "Cümhuriyette Seferberlik İşleri", "Cümhuriyette Matbuat İşleri"3.06 MBJPEG
AJRULS002020.jpg"Cumhuriyette İtfaiye"3.23 MBJPEG
AJRULS002021.jpg"Müdafaa", "Ordu Bir Milletin Mayasıdır"2.82 MBJPEG
AJRULS002022.jpg"Müdafaa", "Ordu Bir Milletin Mayasıdır"2.9 MBJPEG
AJRULS002023.jpg"Ordu"3.1 MBJPEG
AJRULS002024.jpg"Ordu"3.31 MBJPEG
AJRULS002025.jpg"Adliye"2.83 MBJPEG
AJRULS002026.jpg"Adliye"3.22 MBJPEG
AJRULS002027.jpg"Adliye"3.41 MBJPEG
AJRULS002028.jpg"C.H.P."3.14 MBJPEG
AJRULS002029.jpg"Ziraat", "Bağcılık ve Meyvacılık İşleri"3.14 MBJPEG
AJRULS002030.jpg"Pamuk İşleri", "Veteriner İşleri"3.29 MBJPEG
AJRULS002031.jpg"Veteriner İşleri"3.35 MBJPEG
AJRULS002032.jpg"Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu"3.23 MBJPEG
AJRULS002033.jpg"Cümhuriyetin güzel bir eseri: Buğday silosu"3.17 MBJPEG
AJRULS002034.jpg"Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu"3.28 MBJPEG
AJRULS002035.jpg"Sümerbank"3.42 MBJPEG
AJRULS002036.jpg"Sümerbank"3.35 MBJPEG
AJRULS002037.jpg"Sümerbank"3.33 MBJPEG
AJRULS002038.jpg"Sümerbank"3.3 MBJPEG
AJRULS002039.jpg"Sümerbank"3.3 MBJPEG
AJRULS002040.jpg"Türk Hava Kurumu"2.85 MBJPEG
AJRULS002041.jpg"Türk Hava Kurumu"2.84 MBJPEG
AJRULS002042.jpg"Türk Tarih Kurumu"3.11 MBJPEG
AJRULS002043.jpg"Vakıflar Umum Müdürlüğü"3.33 MBJPEG
AJRULS002044.jpg"Vakıflar Umum Müdürlüğü"3.01 MBJPEG
AJRULS002045.jpg"T.C. Merkez Bankası"3.1 MBJPEG
AJRULS002046.jpg"Spor", "Spor'un teşkilâtlanması Cümhuriyetle başlar"2.84 MBJPEG
AJRULS002047.jpg"Spor"2.89 MBJPEG
AJRULS002048.jpg"Spor"3.24 MBJPEG
AJRULS002049.jpg"Etibank"3.13 MBJPEG
AJRULS002050.jpg"Etibank"2.93 MBJPEG
AJRULS002051.jpg"Etibank"3.2 MBJPEG
AJRULS002052.jpg"Gümrük ve İnhisarlar"2.91 MBJPEG
AJRULS002053.jpg"Milli ekonominin emniyeti, Gümrük Muhafaza teşkilâtı çalışmaları"3.39 MBJPEG
AJRULS002054.jpg"Gümrük ve İnhisarlar"3.04 MBJPEG
AJRULS002055.jpg"Cümhuriyet devrinde İnhisarlar"3.23 MBJPEG
AJRULS002056.jpg"Cümhuriyet devrinde İnhisarlar"2.98 MBJPEG
AJRULS002057.jpg"Küçük esnafa, küçük sanayi erbabına muhtaç oldukları krediyi temin eden müessese Halk Bankası"3.02 MBJPEG
AJRULS002058.jpg"Çocukların neşesi, sıhati, hayatı Çocuk Esirgeme Kurumu"3 MBJPEG
AJRULS002059.jpg"Çocukların neşesi, sıhati, hayatı Çocuk Esirgeme Kurumu"2.93 MBJPEG
AJRULS002060.jpg"Ankara Elektrik ve Havagazı T.A.Ş.leri"3.09 MBJPEG
AJRULS002061.jpg"Cümhuriyetin En Eski Endüstrisi Şeker"3.3 MBJPEG
AJRULS002062.jpg"Maliye. Denk bütçe sağlam ve istikrarlı para"3.32 MBJPEG
AJRULS002063.jpg"İskan işlerimiz. Cümhuriyet devrinde ev, bark ve arazi sahibi edilen göçmenler"3.13 MBJPEG
AJRULS002064.jpg"İstatistik U. Müdürlüğü", "Meteoroloji U. Müdürlüğü"2.91 MBJPEG
AJRULS002065.jpg"Yurdun imarında büyük bir rolü olan kıymetli bir müessese Emlâk Bankası"3.08 MBJPEG
AJRULS002066.jpg"Memleketimizin, kredi, iş, sanayi ve ziraat âleminde değerli hizmetleri olan güzel bir müessesemiz Türk Ticaret Bankası"3.12 MBJPEG
AJRULS002067.jpg"Memleketimizin, kredi, iş, sanayi ve ziraat âleminde değerli hizmetleri olan güzel bir müessesemiz Türk Ticaret Bankası"3.28 MBJPEG
AJRULS002068.jpg"Ankara Güzel Başşehrim"3.06 MBJPEG
AJRULS002069.jpg"Ankara Güzel Başşehrim"2.97 MBJPEG
AJRULS002070.jpg"Ankara Güzel Başşehrim"3.32 MBJPEG
AJRULS002071.jpg"Halkevleri"3.36 MBJPEG
AJRULS002072.jpg"Memleket Ziraat ve Ekonomisinin inkişafında kıymetli bir hissesi olan millî müessesemiz Ziraat Bankası"3.25 MBJPEG
AJRULS002073.jpg"Memleket Ziraat ve Ekonomisinin inkişafında kıymetli bir hissesi olan millî müessesemiz Ziraat Bankası"3.14 MBJPEG
AJRULS002074.jpgHer felâkette imdada koşan müessese Kızılay"3.45 MBJPEG
AJRULS002075.jpgHer felâkette imdada koşan müessese Kızılay"3.12 MBJPEG
AJRULS002076.jpg"Belediye hudutları içinde yaşıyan 4 milyon 200.000 vatandaşı faydalandıran bir müessese Belediyeler Bankası"3.02 MBJPEG
AJRULS002077.jpg"Ekonomi ve Arttırma Kurumu"3.52 MBJPEG
AJRULS002078.jpg"Ekonomi ve Arttırma Kurumu"3.27 MBJPEG
AJRULS002079.jpg"Nafia"3.46 MBJPEG
AJRULS002080.jpg"Devlet Demiryolları İşletmesi"3.24 MBJPEG
AJRULS002081.jpg"Devlet Demiryolları İşletmesi"2.9 MBJPEG
AJRULS002082.jpg"Bayındır Türkiye"3.14 MBJPEG
AJRULS002083.jpg"Bayındır Türkiye"3.18 MBJPEG
AJRULS002084.jpg"Demiryolları"3.42 MBJPEG
AJRULS002085.jpg"Kültür"3.02 MBJPEG
AJRULS002086.jpg"Türkiye İş Bankası"2.9 MBJPEG
AJRULS002087.jpg"Ekonomi. Medeni ticaret ahlâk ve itiyatlarının tesisi. İstihsalin Tanzimi"3.04 MBJPEG
AJRULS002088.jpg"İç Mübadelenin Tanzimi"3.34 MBJPEG
AJRULS002089.jpg"Daima daha kuvvetli daima daha refahlı hür ve müstakil Türkiye"3.22 MBJPEG
AJRULS002090.jpg"Dış Mübadele"3.23 MBJPEG
AJRULS002091.jpg"İktisadi Şartların Tanzimi. Deniz Ticaretinde Cihazlanma. Turizm İşleri. Kredi, Faiz, Tasarruf, Sigorta"2.97 MBJPEG
AJRULS002092.jpg"Kredi, Faiz, Tasarruf, Sigorta"3.01 MBJPEG
AJRULS002093.jpg"Ekonomi"3.23 MBJPEG
AJRULS002094.jpg"Hariciye"2.9 MBJPEG
AJRULS002095.jpg"Hariciye"2.94 MBJPEG
AJRULS002096.jpg"Denizbank"3.18 MBJPEG
AJRULS002097.jpg3.6 MBJPEG
Title
Ulus Gazetesi'nin cumhuriyetin onbeşinci yılına özel ilavesi - Ulus Newspaper special addition to the fifteenth year of the Republic
Issue Date
1938-10-29
Language
Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/197008
Collections
Type
Format
28,5-41,8 cm, Baskı, Siyah Beyaz, Renkli - Print, Black & White, Color
Number of Scanned Documents
98
Identifier
AJRULS002
Rights
Open Access
Rights Holder
SALT Araştırma - SALT Research
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org