Cibali Tütün Fabrikası'nda tütün üretimi - Tobacco production at Cibali Tobacco Factory
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHISTCIBA002001.jpg"İmalathane Dühan Merkeziye Dersaadet"3.8 MBJPEG
AHISTCIBA002002.jpg"Denk vs. eşya nakli için demiryolu"3.59 MBJPEG
AHISTCIBA002003.jpg"Yaprak kabuklarının ambarı"3.79 MBJPEG
AHISTCIBA002004.jpg"Yaprak tütünlerinin ambarı"3.57 MBJPEG
AHISTCIBA002005.jpg"Yaprak tütünlerinin tefriki"3.18 MBJPEG
AHISTCIBA002006.jpg"Havan ile kıyılan tütünlerin mahalli"3.48 MBJPEG
AHISTCIBA002007.jpg"Makine vasıtasiyle tütün kıyılan mahal"3.55 MBJPEG
AHISTCIBA002008.jpg"Paket ve kutulara tütün koyulan mahal"3.7 MBJPEG
AHISTCIBA002009.jpg"Paketlere tütün koyulan mahal"3.44 MBJPEG
AHISTCIBA002010.jpg"Tütün mevzuu paketlerin fazla ve noksanını anlamak için vezin (tartma) makinesi"3.45 MBJPEG
AHISTCIBA002011.jpg"İmal olunan tütünlerin sandığa konulan yer"3.78 MBJPEG
AHISTCIBA002012.jpg"Sigara imal eden makine"3.29 MBJPEG
AHISTCIBA002013.jpg"Tutkalsız sigara kağıdı imal eden makine"3.34 MBJPEG
AHISTCIBA002014.jpg"El ile sigara yapılan yer"3.69 MBJPEG
AHISTCIBA002015.jpg"Sıkı ve gevşek sigaraların ayrılmasına kutulara konulmasına çalışılan yer"3.39 MBJPEG
AHISTCIBA002016.jpg"İhracat Dairesi: El ile sigara yapılan yer"3.53 MBJPEG
AHISTCIBA002017.jpg"İhracat Dairesi: Yapılan sigaraların ayrılması paket ve kutulara sigara doldurulan yer"3.85 MBJPEG
AHISTCIBA002018.jpg"Enfiye yapılan ve yabancı sigaraların bandrol sarılan yer"3.43 MBJPEG
AHISTCIBA002019.jpg"İmal olunmuş tütünlerin ambarı"3.18 MBJPEG
AHISTCIBA002020.jpg"Levazım umumi ambarı"3.46 MBJPEG
AHISTCIBA002021.jpg"Kağıt kesilmesine mahsus makine yeri"3.65 MBJPEG
AHISTCIBA002022.jpg"Kâfi makinelerin harekatına bâdi olan buhar makinesi merkezi"3.35 MBJPEG
AHISTCIBA002023.jpg"Makinecilerin çalışma yeri"3.38 MBJPEG
AHISTCIBA002024.jpg"Tenekeden yapılan kutular vs. yer"3.26 MBJPEG
AHISTCIBA002025.jpg"Demir imali ile tütün bıçaklarının bileneceği yer"3.35 MBJPEG
AHISTCIBA002026.jpg"Bıçkı ve destere ile imal olunan sandık vs. eşya yeri"3.78 MBJPEG
AHISTCIBA002027.jpg"İmalathanenin etfaiye hademesi"3.58 MBJPEG
Başlık
Cibali Tütün Fabrikası'nda tütün üretimi - Tobacco production at Cibali Tobacco Factory
Tanım
Günümüzde, Kadir Has Üniversitesi - Today, Kadir Has University
Dil
Türkçe
Kapsam
İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196936
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
39,3-34,4, Baskı, Siyah Beyaz - Print, Black & White
Doküman Sayısı
27
Kod
AHISTCIBA002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.