Kuzguncuk Kültür Merkezi: Detaylar - Kuzguncuk Cultural Center: Details
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPKZCD003001.jpg3.78 MBJPEG
TCBPKZCD003002.jpg2.05 MBJPEG
TCBPKZCD003003.jpg3.19 MBJPEG
TCBPKZCD003004.jpg3.72 MBJPEG
TCBPKZCD003005.jpg4.97 MBJPEG
TCBPKZCD003006.jpg2.51 MBJPEG
Başlık
Kuzguncuk Kültür Merkezi: Detaylar - Kuzguncuk Cultural Center: Details
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Orta kat salon tavanı, giriş kat WC planı, orta kat WC planı, orta kat WC A-A kesiti, orta kat dolabı A-A kesiti, orta kat dolabı görünüşü ve planı, (Ölçek: 1/20) - Middle floor hall ceiling, entrance floor WC plan, midde floor WC plan, middle floor WC A-A section, middle floor closet A-A section, middle floor closet elevation and plan (Scale: 1/20)
Kapsam
Kuzguncuk, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196425
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
32,1 - 32,1 cm, 20,8 - 20,8 cm, 25,1 - 25,1 cm, 32,7 - 32,7 cm, 40,7 - 40,7 cm, 27 - 27 cm, Eskiz kağıdı üzerine kurşun kalem - Pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
6
Kod
TCBPKZCD003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.