Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Lokantalar: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Restaurants: Preliminary project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPKARD012000.jpg2.1 MBJPEG
TCBPKARD012001.jpg3.05 MBJPEG
TCBPKARD012002.jpg3.18 MBJPEG
TCBPKARD012003.jpg2.64 MBJPEG
Başlık
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Lokantalar: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Restaurants: Preliminary project
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Kent durum planı (lokantalar), zemin kat planı, birinci kat planı, kesit, kuzey görünüşü (Ölçek: 1/3000, 1/200) - Site plan of the town (restaurants), ground floor plan, first floor plan, section, north elevation (Scale: 1/3000, 1/200)
Dil
Türkçe
Kapsam
Bodrum, Muğla
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196366
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
41,8 - 59,5 cm, 62 - 47,2 cm, 41,8 - 59,5 cm, 41,8 - 59,5 cm, Aydınger kağıdı üzerine baskı - Print on tracing paper, Aydınger kağıdı üzerine siyah ve renkli mürekkep - Black and colored ink on tracing paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TCBPKARD012
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.