Güre Meydanı: Fotoğraflar - Güre Square: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPGUMH001001.jpg2.85 MBJPEG
Başlık
Güre Meydanı: Fotoğraflar - Güre Square: Photographs
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Meydanın mevcut durum fotoğrafları - Current state photographs of the square
Kapsam
Güre, Edremit, Balıkesir
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196304
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29,7 - 21 cm, Fotoğraf kağıdı üzerine renkli baskı - Colored print on photographic paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TCBPGUMH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.