Güre Kaplıcaları: Proje Belgeleri - Güre Thermal Hotel: Project documents
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPGUKDOC001001.jpg1.71 MBJPEG
TCBPGUKDOC001002.jpg2 MBJPEG
TCBPGUKDOC001003.jpg2.09 MBJPEG
TCBPGUKDOC001004.jpg1.67 MBJPEG
Başlık
Güre Kaplıcaları: Proje Belgeleri - Güre Thermal Hotel: Project documents
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Tezgah altı dolabı plan ve kesitleri (Ölçek: 1/2), kesit ve plan denemeleri - Under-bench cabinet plan and section (Scale:1/2), section and plan sketches
Yayın Tarihi
1996-10
Dil
Türkçe
Kapsam
Güre, Edremit, Balıkesir
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196300
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
57,8 - 11,8 cm, 36,1 - 20,4 cm, 37,5 - 42 cm, 30 - 42 cm, Kağıt üzerine baskı - Print on paper, Kağıt üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TCBPGUKDOC001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.