Fe-Farma Tıbbi Malzemeler Fabrikası: Makina montaj planı - Fe-Farma Medical Equipment Factory: Machine installation plan
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPFARDOC001001.jpg2.9 MBJPEG
TCBPFARDOC001002.jpg3.03 MBJPEG
Başlık
Fe-Farma Tıbbi Malzemeler Fabrikası: Makina montaj planı - Fe-Farma Medical Equipment Factory: Machine installation plan
Yayın Tarihi
1989-11-23
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196283
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21 - 28,9 cm, 21 - 28,8 cm, Kağıt üzerine baskı - Print on paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TCBPFARDOC001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.