Fe-Farma Tıbbi Malzemeler Fabrikası: Çizimler - Fe-Farma Medical Equipment Factory: Drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPFARD003001.jpg3.68 MBJPEG
Başlık
Fe-Farma Tıbbi Malzemeler Fabrikası: Çizimler - Fe-Farma Medical Equipment Factory: Drawings
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Vaziyet planı (Ölçek: 1/1000) - Site plan (Scale: 1/1000)
Kapsam
[Elazığ]
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196280
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
83,7 - 59,5 cm, Aydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep - Black ink on tracing paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TCBPFARD003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.