41-50 / 50
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPKARD010000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı; Yönetim Binası, Çarşı Sokağı, İş Hanı, Sanat Galerisi: Ön proje - Karaada Tourism Development Design; Administration Building, Market Street, Business Center, Art Gallery: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD009000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı; "Kültür Güvercini" Konferans, Sergi, Konser, Tiyatro, Kongre Salonu: Ön proje - Karaada Tourism Development Design; "Pigeon of Culture" Conference, Exhibition, Concert, Theatre, Congress Hall: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD008000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Kent: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Town: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD007000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, "Çardak Kent": Ön proje - Karaada Tourism Development Design, "Çardak Kent": Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD006000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Üniversite Tatil Köyü: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, University Holiday Resort: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD005000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Ayabakan Tatil Köyü: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Ayabakan Holiday Resort: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD004000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Poyraz Tatil Köyü: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Poyraz Holiday Resort: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD003001.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Ön proje - Karaada Tourism Development Design: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD002001.jpg.jpg
Karaada 1/10000 Ön Tasarımı - Karaada 1/10000 Preliminary DesignMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD001001.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Yeni bir imar planı için proje önerisi - Karaada Tourism Development Design: Project proposal for a new development planMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
41-50 / 50
Discover
Browse