11-20 / 35
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPKARD006000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Üniversite Tatil Köyü: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, University Holiday Resort: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD005000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Ayabakan Tatil Köyü: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Ayabakan Holiday Resort: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD004000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Poyraz Tatil Köyü: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Poyraz Holiday Resort: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD007000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, "Çardak Kent": Ön proje - Karaada Tourism Development Design, "Çardak Kent": Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD008000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Kent: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Town: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD003001.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Ön proje - Karaada Tourism Development Design: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD002001.jpg.jpg
Karaada 1/10000 Ön Tasarımı - Karaada 1/10000 Preliminary DesignMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD034000.jpg.jpg
Karaada Tarihi Kalıntıları: Rölöveler - Karaada Historical Ruins: SurveysMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD031001.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Etütler - Karaada Tourism Development Design: DraftsMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD026000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Mahalle Merkezleri: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, District Centers: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
11-20 / 35

Discover

Issue Date