1-10 / 35
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPKARD010000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı; Yönetim Binası, Çarşı Sokağı, İş Hanı, Sanat Galerisi: Ön proje - Karaada Tourism Development Design; Administration Building, Market Street, Business Center, Art Gallery: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD009000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı; "Kültür Güvercini" Konferans, Sergi, Konser, Tiyatro, Kongre Salonu: Ön proje - Karaada Tourism Development Design; "Pigeon of Culture" Conference, Exhibition, Concert, Theatre, Congress Hall: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD015000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Liman Reisliği ve Sahil Sağlık Muhafaza Memurluğu: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Harbor Administration and Shore Health Protection Office: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD017000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı; Tersane, Balıkhane ve Balıkçı Kahvesi: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Shipyard, Fish Market and Fisherman's Cafe: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD014000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Dalgıç Okulu ve Heliport: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Diving Academy and Heliport: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD011000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Amfitiyatro: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Amphitheatre: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD016000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Kitaplık: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Library: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD013000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Türk Hamamı: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Turkish Bath: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD012000.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı, Lokantalar: Ön proje - Karaada Tourism Development Design, Restaurants: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPKARD001001.jpg.jpg
Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Yeni bir imar planı için proje önerisi - Karaada Tourism Development Design: Project proposal for a new development planMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
1-10 / 35

Discover

Issue Date