Elazığ İkinci Kız Mektebi - Elazığ Second Girl School
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
EMH035.jpg3.79 MBJPEG
EMH035A.jpg3.62 MBJPEG
Başlık
Elazığ İkinci Kız Mektebi - Elazığ Second Girl School
Tanım
Fotoğrafın arka yüzü - Back side of the photograph: "1928 senesi Elaziz İkinci Kız Mektebi'nin hatırası son sınıf mezunları". Damga: "[…] Elaziz, numara 178, Hayrullah Vehbi, 13 Haziran 1928.
Yayın Tarihi
1928
1928-06-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Türkçe
Kapsam
Elazığ
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195761
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29,8-23,8 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Print, Black & White
Doküman Sayısı
2
Kod
EMH035
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.