Yıldız Hamidiye Camii, Cuma Selamlığı - Yıldız Hamidiye Mosque, Friday Procession
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHISTBECH019.jpg3.88 MBJPEG
Başlık
Yıldız Hamidiye Camii, Cuma Selamlığı - Yıldız Hamidiye Mosque, Friday Procession
Yazar/Üreten
Fotoğraf - Photograph: Sebah & Joaillier
Tanım
Fotoğrafın ön yüzü - Front side of the photograph: "Constantinople. Mosquée Hamidié (Le Sélamnick)"
Dil
Fransızca
Kapsam
Beşiktaş, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195676
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
31,3-24,5 cm, Baskı, Siyah beyaz - Print, Black & White
Doküman Sayısı
1
Kod
AHISTBECH019
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.