Elazığ, Hacı Tevfik Rıfkı Efendi'nin Cenazesi - Funeral of Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHELA016.jpg1.65 MBJPEG
AHELA016A.jpg705.33 KBJPEG
Başlık
Elazığ, Hacı Tevfik Rıfkı Efendi'nin Cenazesi - Funeral of Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
Not
Fotokartın arka yüzü - Reverse side of the photocard: "Elazığ Büyük meydan. Namazdan sonra çok büyük izdiham. 5000 kişiyi mütecaviz görülmemiş kalabalık, 12 Temmuz 1951"
Yayın Tarihi
1951-07-12
Dil
Türkçe
Kapsam
Elazığ
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195656
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
8,2-13,5 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Print, Black & White
Doküman Sayısı
2
Kod
AHELA016
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.