Yusuf Z. Ergüleç ve Barbaros Ticaret Merkezi’nin (Beşiktaş, İstanbul) maketinin fotoğrafı - Photo of Yusuf Z. Ergüleç and the Barbaros Trade Center’s (Beşiktaş, Istanbul) model
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TYZEMHAL02052.jpg2.53 MBJPEG
Başlık
Yusuf Z. Ergüleç ve Barbaros Ticaret Merkezi’nin (Beşiktaş, İstanbul) maketinin fotoğrafı - Photo of Yusuf Z. Ergüleç and the Barbaros Trade Center’s (Beşiktaş, Istanbul) model
Yazar/Üreten
Maket yapımcısı - Model maker: Yusuf Z. Ergüleç
Not
Fotoğrafta görünen kişi Yusuf Z. Ergüleç - The person who appears in the photo is Yusuf Z. Ergüleç.
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Akif Ergüleç
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195535
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
12,6 - 9,3 cm, Renkli - Color
Doküman Sayısı
1
Kod
TYZEMHAL02052
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Akif Ergüleç
Temin Şekli
Akif Ergüleç'in izniyle - Courtesy of Akif Ergüleç

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.