Ti Nan Chi "Kamusal Alanda Kültürel Yamalar" atölyesinde sunum yaparken (Platform GSM, 2003) - Ti Nan Chi making his presentation at "Cultural Patchworks in the Public Space" workshop (Platform CAC, 2003)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
PG273.JPG819.83 KBJPEG
Başlık
Ti Nan Chi "Kamusal Alanda Kültürel Yamalar" atölyesinde sunum yaparken (Platform GSM, 2003) - Ti Nan Chi making his presentation at "Cultural Patchworks in the Public Space" workshop (Platform CAC, 2003)
Yayın Tarihi
2003-09
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195148
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.