art / occupation in eight points
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
PG253.pdf111.83 kBAdobe PDF
Başlık
art / occupation in eight points
Yazar/Üreten
Jack Persekian
Tanım
Jack Persekian'ın “güney...doğu...avrupa...akdeniz” konferansındaki (Platform GSM, 2003) konuşmasından derlenmiştir - Compiled from Jack Persekian's speech in "south...east...mediterranean...europe…" conference (Platform CAC)
Not
Konferans Balkanlar ve Ortadoğu’da sanat üretimi, kültürel coğrafya ve oluşabilecek işbirlikleri üzerine odaklandı - The conference focused on the artistic production, cultural geography and possible future collaborations in South-East Europe and the South-East Mediterranean
Yayın Tarihi
2003-12
Dil
İngilizce
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195128
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.