Robin Rhode, "Catch Air", "Mekân Yaratmak", Platform GSM, 2003 - Robin Rhode, "Catch Air", "Making Space", Platform CAC, 2003
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
PG163.jpg1.17 MBJPEG
Başlık
Robin Rhode, "Catch Air", "Mekân Yaratmak", Platform GSM, 2003 - Robin Rhode, "Catch Air", "Making Space", Platform CAC, 2003
Yazar/Üreten
Robin Rhode
Tanım
Sergiden görünüm, sanatçının İstiklal Caddesi'ndeki Platform GSM yapısının önündeki performansının dokümantasyonu - Installation view, documentation of the artist's performance in front of Platform CAC building in İstiklal Street
Yayın Tarihi
2003
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195038
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.