"Zaman/Mekan IV" (Platform GSM, 2002-2003), basın bülteni - "Time and Space IV" (Platform CAC, 2002-2003), press release
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
PG053.pdf374.92 KBAdobe PDF
Başlık
"Zaman/Mekan IV" (Platform GSM, 2002-2003), basın bülteni - "Time and Space IV" (Platform CAC, 2002-2003), press release
Yayın Tarihi
2002-12-17
2003-01-14
Dil
Türkçe
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/194929
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.