1-9 / 9
PreviewTitleCreatorIssue Date
PG101001.jpg.jpg
Maria Lind, "Bağlamında Sanat: Güncel Sanat, Küratörlük ve Kurumlar Hakkında" konuşması, Platform (İstanbul), 2001 - Maria Lind, "Art in Context: Curating and Institutions" talk, Platform (Istanbul), 2001-2001-10-15
PG032.pdf.jpgCarlos Basualdo'nun "Bir Program: Sergilerin Siyaseti Üzerine" konuşmasının e-posta duyurusu (Platform, İstanbul, 2001) - E-mail announcement of Carlos Basualdo's "A Program: The Politics of Exhibitions" talk (Platform, Istanbul, 2001)-2001-11-09
PG020.JPG.jpgPhilippe Vergne, “Somut şiir küresel sanatın bir örneği miydi?” konuşması, Platform (İstanbul), 2001 - Philippe Vergne, "Concrete Poetry; as an early example of global art?" talk, Platform (Istanbul), 2001-2001-11-22
PG017.pdf.jpgHou Hanru: "Kimi yerlerde kültürel melezliğin olmaması, olmasından daha ilginç"Erden Kosova, Serkan Özkaya2001-08
PG019001.jpg.jpg
Philippe Vergne, “Somut şiir küresel sanatın bir örneği miydi?" konuşması, Platform (İstanbul), 2001 - Philippe Vergne, "Concrete Poetry; as an early example of global art?" talk, Platform (Istanbul), 2001Philippe Vergne2001-11-22
PG018001.jpg.jpg
Carlos Basualdo, "Bir Program: Sergilerin Siyaseti Üzerine" konuşması, Platform (İstanbul), 2001 - Carlos Basualdo, "A Program: The Politics of Exhibitions" talk, Platform (Istanbul), 2001Carlos Basualdo2001-11-13
PG014.jpg.jpgHou Hanru, "Küratörlük Etkinlikleri ve Şehir" konuşması, Platform (İstanbul), 2001 - Hou Hanru, "City Actions: Curatorial Engagements" talk, Platform (Istanbul), 2001Hou Hanru2001-07-12
PG015001.jpg.jpg
Kentli bilgi anarşiktirEvrim Altuğ2001-07-15
PG016.jpg.jpgKentle birlikte var olan çağdaş sanatMeltem Kerrar2001-07-24
1-9 / 9
Discover
Browse