Güre'de Amfitiyatro Eskizleri - Sketches of Güre Amphitheatre
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPGAD002001.jpg2.71 MBJPEG
TCBPGAD002002.jpg3.62 MBJPEG
TCBPGAD002003.jpg3.66 MBJPEG
TCBPGAD002004.jpg4.12 MBJPEG
TCBPGAD002005.jpg5.16 MBJPEG
TCBPGAD002006.jpg2.87 MBJPEG
Başlık
Güre'de Amfitiyatro Eskizleri - Sketches of Güre Amphitheatre
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Vaziyet planı, perspektif çizim, amfi planı, amfi oturma elemanı detayı, yeraltı suyu drenajında kılçıklama büzleri yerleşim planı (Ölçek: 1/50, 1/20, 1/5) - Site plan, perspective drawing, amphitheatre plan, detail of a seating, herringbone channel plan for the drainage of groundwater (Scale: 1/50, 1/20, 1/5)
Yayın Tarihi
1991-08-11
1992-03-12
Dil
Türkçe
Kapsam
Güre, 1991-1992
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/194518
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
47,8 - 59,5 cm; 29,6 - 42,1 cm; 52,3 - 29,6 cm; 99,3 - 113,3 cm; 29,6 - 41,8 cm, Eskiz kağıdı üzerine kurşun kalem ile el yazısı, ozalit baskı - Handwriting on tracing paper with pencil, blueprint
Doküman Sayısı
5
Kod
TCBPGAD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.