Sanatçı Kahvesi Rölöve Projesi - Survey Project of Artist's Café
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPACKD001.jpg2.75 MBJPEG
Başlık
Sanatçı Kahvesi Rölöve Projesi - Survey Project of Artist's Café
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Vaziyet planı (Ölçek: 1/500) - Site plan (Scale: 1/500)
Dil
Türkçe
Kapsam
Fatih
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/194513
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
41,9 - 29,6 cm, Ozalit baskı - Blueprint
Doküman Sayısı
1
Kod
TCBPACKD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.