1-15 / 15
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBH201901.jpg.jpg
Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan Antalya Cumhuriyet Alanı'nın maket fotoğrafları - Model photographs of Antalya Cumhuriyet Square designed by Cengiz BektaşCengiz Bektaş-
TCBPCUDOC007001.jpg.jpg
Antalya Kalekapısı-Cumhuriyet Meydanı Arası Mimari Tasarım Sözleşmesi Termin Planı - Time Schedule of the Architectural Design Contract between Antalya Kalekapısı-Cumhuriyet Square--
TCBPCUDOC006001.jpg.jpg
Çevre Sorunları Konulu İl İmar Plan Çalışmalarını Yönlendirme Komisyonu Katı Atıklar (Çöp) Toplama ve Döküm Yerleri Hakkındaki Kararı - State Zoning and Planning Operations on Environmental Issues Guidance Committee's Decision on the Collection and Dumping Sites of the Solid Waste (Garbage)M. Tokan Engin, Erdal Döner, Nihat Coşkun, Ali Coşkun Balbay, Turgut Güzelkara, Ümit Bilge, Cemil Yardımsever1978-09-19
TCBPCUDOC005001.jpg.jpg
Selahattin Tonguç'a Yazılmış Mektup - Letter to Selahattin TonguçMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPCUDOC004.jpg.jpgAntalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Termin Planı - Time Schedule of Antalya Cumhuriyet Square Environmental Planning[Mimar - Architect: Cengiz Bektaş]1980-03-18
TCBPCUDOC003001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Toplantı Notları - Meeting Notes of Antalya Cumhuriyet Square Environmental Planning--
TCBPCUDOC002001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Toplantı Notları - Meeting Notes of Antalya Cumhuriyet Square Environmental Planning--
TCBPCUDOC001001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Toplantı Notları - Meeting Notes of Antalya Cumhuriyet Square Historical Environment Planning--
TCBPCUPL001.jpg.jpgAntalya Halihazır Plan - Antalya Base Plan--
TCBPCUD006001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı'nda Bulunan Tarihi Yapılara Ait Rölöveler - Surveys of Historical Structures at Antalya Cumhuriyet Square--
TCBPCUD005001.jpg.jpg
Antalya Liman Mahallesi Fotogrametrik Rölöve Projesi - Photogrammetric Survey Project of Antalya Liman NeighborhoodODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Mimari Fotogrametri Merkezi - METU Faculty of Architecture Restoration Department Architectural Photogrammetry Center1974-09-10; 1975-03-10
TCBPCUD004001.jpg.jpg
Kalekapısı Plankote Alımı - Topographical Plan of Kalekapısı--
TCBPCUD003001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı Rölöve ve Plankote Çizimleri - Survey and Topographical Drawings of Antalya Cumhuriyet SquareMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPCUD002001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Eskizleri - Sketches of Antalya Cumhuriyet Square Historical Environment PlanningMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPCUD001001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Ön Tasarımı - Preliminary Design of Antalya Cumhuriyet Square Historical Environment PlanningMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
1-15 / 15