1-20 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE038001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının 1935, 1943-1948 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years 1935, between 1945 and 1948.-1935-04-09; 1948-12-29
AHANORE037000.jpg.jpg
1922-1926 tarihleri arası gelir-gider defteri - Incomes and expenses book dated to the years between 1922 and 1926-1922; 1926
AHANORE036001.jpg.jpg
Muamele kayıt defteri - Transaction register-1934-10-28
AHANORE035000.jpg.jpg
Erenköy Şubesi dâhilinde bulunan 1935 senesi muamelâtının tasdikine dair kayıt defteri, [Avukat Gürkan] imzalı - Register of approval of the 1935 year transactions within Erenköy Branch, signed by [Lawyer Gürkan]-1935-03-13
AHANORE034001.jpg.jpgMerhum Mehmet Ali Bey Abed varislerinden Leyla Abed'e ait makbuz defterleri - Receipt books belonging to Leyla Abed who was one of the heirs of decedent Mehmet Ali Bey--
AHANORE033001.jpg.jpgNasuh Abed'e ait makbuz defterlerinden bir sayfa - A page of receipt books belonging to Nasuh Abed--
AHANORE032001.jpg.jpgFatma Şerife Abed'e ait makbuz defterlerinden bir sayfa - A page of receipt books belonging to Fatma Şerife Abed--
AHANORE031001.jpg.jpgDuran Muhasebe Bürosu, Muhsin Duran'a ait makbuz defterlerinden bir sayfa - A page of receipt books belonging to Muhsin Duran, Duran Accounting Office--
AHANORE030001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1986 tarihli iptal edilen makbuz defteri - The cancelled receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1986, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1986-01-01
AHANORE029001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1986 tarihli iptal edilen makbuz defteri - The cancelled receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1986, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1986-01-01
AHANORE028001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1986 tarihli iptal edilen makbuz defteri - The cancelled receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1986, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1986-01-01
AHANORE027001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1985 tarihli makbuz defteri - The receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1985, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1985-08-01; 1985-10-01
AHANORE026001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1985 tarihli makbuz defteri - The receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1985, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1985-07-01; 1985-08-01
AHANORE025001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1985 tarihli makbuz defteri - The receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1985, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1985-10-01
AHANORE024001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1985 tarihli makbuz defteri - The receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1985, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1985-10-01
AHANORE023001.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed'in varislerinin Ömer Abed Han kiracılarından, kira bedellerinin aldığına dair 1987 tarihli makbuz defteri - The receipt book of decedent Mehmet Ali Abed's heirs, dated 1987, about the rental fees paid by Ömer Abed Han's tenants-1987-01-01; 1987-02-01
AHANORE022000.jpg.jpg
Ömer Abed Han'daki kiracıları ve kira ödemelerini gösteren kayıt defteri - Register showing Ömer Abed Han's tenants and their hires-1956-01-02; 1964
AHANORE021001.jpg.jpg
Ömer Abed Han'ın zimmet ve matlup (alacak) defteri - Register of Ömer Abed Han's debt and lien-1931-12-08; 1932-12-15
AHANORE020000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının kiracıları, kira bedellerini ve taksitleri gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' tenants, their hires and installments-1926-03-10; 1927-08
AHANORE019000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının kiracıları, kira bedellerini ve taksitlerini gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' tenants, their hires and installments-1966-07-01; 1969-12-31
1-20 / 38
Discover
Browse