1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC003401.jpg.jpg
Mebrure Hanım tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Bey'e gönderilmiş olan davetiye mektubu. Sarıca Zade Refet Bey vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. - Petition written by Mebrure Hanım to the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Invitation letter sent to Refet Bey by the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Petition written by Sarıca Zade Refet Bey's attorney M. Esat Katiboğlu to the Kadıköy First Civil Court of Peace.-1933-04-21; 1934-05-03
AHANODOC003101.jpg.jpg
Avukat Yako Şaul Bey tarafından Beyoğlu Üçüncü Sulh Hakimliği'ne yazılmış dilekçe - Petition written by Lawyer Yako Şaul Bey to Beyoğlu Court of Third Instance-1931-12-09; 1931-12-16
AHANODOC0032.jpg.jpgVekil Avukat M. Esat tarafından yazılan, Ali Galip Efendi'nin Sarıcazade Refet, Hayrettin beyler ve Gülsüm, Hayriye hanımlara olan 420 lira kira bedeli borcunun haciz yoluyla ödeme emri dilekçesi - A petition written by Deputy Attorney M. Esat to order Ali Galip Efendi to pay the rent debt of 420 liras to Sarıcazade Refet and Hayrettin beys, Gülsüm and Hayriye hanıms through sequestration-1930-08
AHANODOC0035.jpg.jpgAlacaklı Sarıca Zade Refet, Hayrettin Beyler, Gülsüm ve Hayriye hanımların vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından İstanbul İcra Hakimliği'ne yazılan dilekçe - Petition written to Istanbul Executive Judgeship by Attorney M. Esat Katiboğlu, the proxy of the creditors Sarıca Zade Refet, Hayrettin Bey, Gülsüm and Hayriye.-1933-06-13
AHANODOC003601.jpg.jpg
İstanbul İcra Merci Alisi'ne gönderilen, Avukat M. Esat'ın müvekkilleri Sarıcazade Refet, Hayrettin beyler ile Gülsüm ve Hayriye hanımların Galata Ada Han'da ikamet eden Cevat Talat Bey'den 178 lira alacağının tahsiline dair dilekçe - Petition sent to the Istanbul Executive Authority by the clients of Attorney M. Esat, Sarıcazade Refet, Hayrettin, Gülsüm and Hayriye; regarding the collection of 178 liras from Cevat Talat Bey, residing in Galata Ada Han,-1933-06-13
AHANODOC003801.jpg.jpg
Avukat M. Esat tarafından yazılan, Refet Sarıcazade'nin Matika Mazalto'dan alacağı Tophane Salı Pazarı'nda 501 nolu Salıpazar Apartmanı'nın 9 nolu dairesinin kira bedeline dair dilekçe - Petition written by Attorney M. Esat regarding the rental price of the 9th flat of the Salipazar Apartment Building, 501 at Salı Pazarı in Tophane, which Refet Sarıca Zade will receive from Makita Mazalto.-1934-06-06
AHANODOC0040.jpg.jpg
Papaz Yorgi Papadopulo tarafından Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliği'ne yazılmış dilekçe - Petition written by Priest Yorgi Papadopulo to Beyoğlu First Civil Court of Peace-1935-01-12
AHANODOC003701.jpg.jpg
İstanbul İcra Merci Âlisi ve Sultanahmet Sulh Hukuk Hakimliği'ne gönderilen Avukat M. Esat'ın müvekkilleri Sarıcazade Refet, Hayrettin beyler ile Gülsüm ve Hayriye hanımların Ayazpaşa'da ikamet eden İbrahim Bey'den alacağına dair dilekçeler - Petitions sent to the Istanbul Chief Executive Officer and the Sultanahmet Judgeship Office, on the amount due from İbrahim Bey, residing in Ayazpaşa to the clients of Attorney M. Esat, Sarıcazade Refet, Hayrettin beys Gülsüm and Hayriye hanıms-1933-09-19
AHANODOC003901.jpg.jpg
Asaf Nefi tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe ve Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Sarıca'ya gönderilen mahkemeye çağrı davetiyesi - Petition written by Asaf Nefi to the Kadıköy First Civil Court of Peace and summons invitation sent to Refet Sarıca by the Kadıköy First Civil Court of Peace-1934-12-29; 1935-01-02
1-9 / 9
  • 1

Discover

Type
Issue Date