1-10 / 13
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE012000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarındaki kiracıları, kira bedellerini ve taksitlerini gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' tenants, their hires and installments.-1966; 1967
AHANORE019000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının kiracıları, kira bedellerini ve taksitlerini gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' tenants, their hires and installments-1966-07-01; 1969-12-31
AHANORE010000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1955 - 1960 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes and expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years between 1955 and 1960-1955-02-28; 1960-12-31
AHANORE017001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarındaki kiracıları, kira bedellerini ve taksitlerini gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' tenants, their hires and installments-1964-06-22; 1966-06-04
AHANORE022000.jpg.jpg
Ömer Abed Han'daki kiracıları ve kira ödemelerini gösteren kayıt defteri - Register showing Ömer Abed Han's tenants and their hires-1956-01-02; 1964
AHANORE009001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1961 ve 1964 yıllarına ait kira kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' rental fees, dated to the years between 1961 and 1964-1961; 1964
AHANORE0050001.jpg.jpg
Ömer Abed Han’ın 1940 ve 1961 yılları varidatını (gelir) gösteren kayıt defteri - Register of Ömer Abed Han's incomes dated to the years between 1940 and 1961.-1940; 1961
AHANODOC004601.jpg.jpg
Beyoğlu Onbirinci Noteri Fethi Sezai Türkmen tarafından onaylı vekaletname - Letter of attorney approved by Fethi Sezai Türkmen, Beyoğlu Eleventh Notary-1964-07-27; 1965-02-01
AHANODOC004701.jpg.jpg
Cenevre'de ikamet eden Nasuh Abed'in Ömer Abed ve Abed hanlarının hissesi için Avukat Ahmet Şükrü Yener'e verdiği vekaletname - Letter of attorney given by Nasuh Abed, residing in Geneva, to Lawyer Ahmet Şükrü Yener for the shares of Ömer Abed and Abed hans-1968-10-08; 1969-05-05
AHANODOC0045.jpg.jpgİstanbul Muhakemat Müdürlüğü tarafından Ayşe Leyla Abed'e gönderilmiş mektup - Letter sent to Ayşe Leyla Abed by the Istanbul Proceedings Directorate-1960-02-03
1-10 / 13
  • 1
  • 2

Discover