1-10 / 18
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC000101.jpg.jpg
İstanbul Beşinci İcra Memurluğu, icra emri mektubu - İstanbul Fifth Execution Office, letter of execution order-1952
AHANODOC001501.jpg.jpg
Osmanlı Bankası Müdürlüğü ile Abdülgani Bey arasında geçen yazışmalar - Correspondence between the Ottoman Bank Directorate and Abdülgani Bey-1934-06-20; 1934-06-23
AHANODOC001301.jpg.jpg
Osmanlı Bankası ve Abdülgani Bey arasındaki yazışmalar - Correspondances between Ottoman Bank and Abdülgani Bey-1934-02-19; 1934-02-21
AHANODOC001201.jpg.jpg
Abdülgani Yaprak Tütün Ticareti tarafından gönderilen mektup - Letter sent by Abdülgani Tobacco Leaf Trade Company-1934-02-08; 1934-06-23
AHANODOC001801.jpg.jpg
İstanbul Altıncı Asliye Hukuk Hakimliği hüküm kararı mektubu ve veraset ilamının Suriye'de bulunan Şerife Hanım'a gönderildiğine dair belge - Letter of judgement of the Istanbul Sixth Civil Court of First Instance and document mentioning that the certificate of succession was sent to Şerife Hanım in Syria-1941
AHANODOC0019.jpg.jpgLemma Stanley Smith'in vekili Avukat Necmeddin Molla Bey tarafından Abdürrahman Abed Bey'e gönderilen mektup - Letter sent by Lemma Stanley Smith's lawyer Necmeddin Molla Bey to Abdürrahman Abed Bey-1928-11-29; 1931-10-10
AHANODOC003401.jpg.jpg
Mebrure Hanım tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Bey'e gönderilmiş olan davetiye mektubu. Sarıca Zade Refet Bey vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. - Petition written by Mebrure Hanım to the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Invitation letter sent to Refet Bey by the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Petition written by Sarıca Zade Refet Bey's attorney M. Esat Katiboğlu to the Kadıköy First Civil Court of Peace.-1933-04-21; 1934-05-03
AHANODOC006901.jpg.jpg
Ömer Abed Ha'da bulunan Abdülgani Bey ve Kosta Rika'da bulunan J. Karmona arasında tütün, deri, zeytinyağı ticaretine dair yazışmalar - Correspondence between Abdulgani Bey in Ömer Abed Han number 11 and J. Karmona in Costa Rica on tobacco, leather and olive oil trade-1934-03-13; 1934-11-21
AHANODOC007000.jpg.jpg
Ahmet Cevat'tan tütün tüccarı Abdülgani Bey'in Ömer Abed han 2. kat no 11'deki ofisine gönderilen iki mektup ve zarf - Envelope and two letters sent by Ahmet Cevat to tobacco merchant Abdülgani Bey's office located at the 2nd floor number 11 in Ömer Abed Han-1934-11-24; 1935-07-06
AHANODOC004801.jpg.jpg
Ali Bey ile Şahin Bey arasındaki yazışmalar - Correspondance between Ali Bey and Şahin Bey-1946-10-10; 1946-12-14
1-10 / 18
  • 1
  • 2