1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE038001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının 1935, 1943-1948 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years 1935, between 1945 and 1948.-1935-04-09; 1948-12-29
AHANODOC002401.jpg.jpg
Ömer Abed ve Abed hanların tahsilat listeleri - List of rent payment collection of Ömer Abed and Abed hans-1949
AHANODOC002201.jpg.jpg
Fatma Şerife Abed Paşa adına hazırlanan 1 Mayıs 1947 tarihinden 30 Haziran 1947 tarihine kadar iki aylık masraf ve gelir listesi - Bimonthly list of expenses and incomes of Fatma Şerife Abed Pasha from May 1, 1947 to June 30, 1947.-1947-06-30
AHANODOC002301.jpg.jpg
Fatma Şerife Abed Paşa adına hazırlanan 1 Temmuz 1947 tarihinden 31 Ağustos 1947 tarihine kadar iki aylık varidat (gelir) listesi - Bimonthly income list of Fatma Şerife Abed Pasha from July 1, 1947 to August 31, 1947.-1947-08-31
AHANODOC002501.jpg.jpg
Nasuh Paşa Abed adına hazırlanan 1 Temmuz 1947 tarihinden 31 Ağustos 1947 tarihine kadar iki aylık varidat (gelir) listesi - Bimonthly income list of Nasuh Pasha Abed from July 1 to August 31, 1947-1947-08-31
AHANODOC003001.jpg.jpg
Ömer Abed Han'ın zemin, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü katlardaki kiracılar ve aylık tam kiraları ile dörtte bir aylık kiraları listesi - Ömer Abed Han's basement flat, ground floor, first floor, second floor, third floor and fourth floor flat of tenants and list of monthly and quarterly rents--
AHANODOC002901.jpg.jpg
Abed Han bodrum, zemin, birinci, ikinci, üçüncü katlardaki kiracıları ve aylık tam kiraları ile dörtte bir aylık kiraları listesi - Abed Han's basement flat, ground floor, first floor, second floor, third floor tenants and list of monthly and quarterly rents--
AHANODOC002601.jpg.jpg
Ömer Abed Han'ın zemin, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü katlardaki kiracıları listeleri - Lists of tenants of ground floor, first floor, second floor, third floor and fourth floor of Ömer Abed Han--
AHANODOC0028.jpg.jpg
Abed Han ve Divan Yolu emlakının kiracıları ve senelik alınan ücretlerin listeleri - Lists of Abed Han and Divan Road property tenants and their annual charges--
AHANODOC002701.jpg.jpg
Ömer Abed ve Abed hanları, depolar gelir listesi - List of incomes from Ömer Abed and Abed hans and storages--
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date