1-10 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC000701.jpg.jpg
Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office-1949-06-27; 1956-12-19
AHANODOC000501.jpg.jpg
Vali ve Belediye Reisi Yardımcısı Muhtar Acar'ın Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük'e gönderdiği dilekçe - Petition sent from Muhtar Acar, Deputy of Governor and Mayor to Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs-1949-07-07; 1949-08-08
AHANODOC000601.jpg.jpg
Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük tarafından İstanbul Belediye Riyaseti'ne yazılmış dilekçe - Petition written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs, to the Istanbul Municipality-1949-08-02; 1949-08-05
AHANODOC0004.jpg.jpgÖmer Abed Han'ın yan araziye taşmasına dair İstanbul Belediyesi Yüce Başkanlığı'na yazılan dilekçe - Petition written to the Supreme Presidency of Istanbul Municipality regarding the overflow of Ömer Abed Han to the adjacent land.-1948-09-27
AHANODOC0020.jpg.jpg
Avukat Burhaneddin Tahsin tarafından İstanbul Mahkemesi Asliye İkinci Hukuk Dairesi Riyaseti Aliyesi'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by Lawyer Burhaneddin Tahsin to the Istanbul Second Civil Court of First Instance--
AHANODOC003401.jpg.jpg
Mebrure Hanım tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Bey'e gönderilmiş olan davetiye mektubu. Sarıca Zade Refet Bey vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. - Petition written by Mebrure Hanım to the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Invitation letter sent to Refet Bey by the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Petition written by Sarıca Zade Refet Bey's attorney M. Esat Katiboğlu to the Kadıköy First Civil Court of Peace.-1933-04-21; 1934-05-03
AHANODOC003101.jpg.jpg
Avukat Yako Şaul Bey tarafından Beyoğlu Üçüncü Sulh Hakimliği'ne yazılmış dilekçe - Petition written by Lawyer Yako Şaul Bey to Beyoğlu Court of Third Instance-1931-12-09; 1931-12-16
AHANODOC0032.jpg.jpgVekil Avukat M. Esat tarafından yazılan, Ali Galip Efendi'nin Sarıcazade Refet, Hayrettin beyler ve Gülsüm, Hayriye hanımlara olan 420 lira kira bedeli borcunun haciz yoluyla ödeme emri dilekçesi - A petition written by Deputy Attorney M. Esat to order Ali Galip Efendi to pay the rent debt of 420 liras to Sarıcazade Refet and Hayrettin beys, Gülsüm and Hayriye hanıms through sequestration-1930-08
AHANODOC0035.jpg.jpgAlacaklı Sarıca Zade Refet, Hayrettin Beyler, Gülsüm ve Hayriye hanımların vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından İstanbul İcra Hakimliği'ne yazılan dilekçe - Petition written to Istanbul Executive Judgeship by Attorney M. Esat Katiboğlu, the proxy of the creditors Sarıca Zade Refet, Hayrettin Bey, Gülsüm and Hayriye.-1933-06-13
AHANODOC000801.jpg.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe - Petition written to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office--
1-10 / 24

Discover