1-3 / 3
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE007000.jpg.jpg
Ömer Abed ve Abed hanların kira bedellerini ve kiracılarını gösteren kayıt defteri - Register of Ömer Abed and Abed hans' tenants and their rents.-1959-01-01; 1977-01-01
AHANODOC004201.jpg.jpg
Avukat Şükrü Yener tarafından temsil edilen B. Raif varisleri Hayrettin Sarıca, Hayriye Erbay, Ümmügülsüm Behiye Sarıca ile Avukat Beraet Zeki Üngör tarafından temsil edilen Arif Paşa varisleri Abdullah Sarıca, Osman Sarıca varisi Bedriye Sarıca, Ayşegül Sarıca, Mehmet Subaşı'na ait arazinin sınırlarının Kartal Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından yanlış tespit edilmesinden dolayı Üsküdar Tapulama Yüksek Hakimliği'ne dava açılmasına dair dilekçe ve hakim kararları - Petition and judge decisions to file a lawsuit against Üsküdar Land Registry High Court, by Lawyer Şükrü Yener, representative of B. Raif's heirs, Hayrettin Sarıca, Hayriye Erbay, Ümmügülsüm Behiye Sarıca and by Lawyer Beraet Zeki Üngör, representative of Arif Paşa's heirs, Abdullah Sarıca, Osman Sarıca, Bedriye Sarıca, Ayşegül Sarıca, Mehmet Subaşı due to the wong detection of land borders by Kartal Land Registry Guard-1974-05-07; 1977-03-17
AHANODOC005201.jpg.jpg
Merhum Mehmet Ali Abed vekili Avukat Ahmet Şükrü Yener tarafından onaylanmış, Ömer Abed ve Abed hanlarında hisse sahipleri Mehmet Ali Abed varisleri için 21.01.1946 tarihinden 21.04.1976 tarihine kadar kiralardan elde edilen gelirlerden isabet eden miktarları gösteren liste - List, approved by attorney Ahmet Şükrü Yener, proxy of the late Mehmet Ali Abed, showing the income from rents between January 21, 1946 tand April 21, 1976 and the amounts designated for each heir of Mehmet Ali Abed, shareholders of Ömer Abed and Abed hans.-1976-04-20
1-3 / 3
  • 1

Discover