1-10 / 19
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE018001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının 1945-1951 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years between 1945 and 1951-1945-01-01; 1951-12-31
AHANORE007000.jpg.jpg
Ömer Abed ve Abed hanların kira bedellerini ve kiracılarını gösteren kayıt defteri - Register of Ömer Abed and Abed hans' tenants and their rents.-1959-01-01; 1977-01-01
AHANORE010000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1955 - 1960 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes and expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years between 1955 and 1960-1955-02-28; 1960-12-31
AHANORE002001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1939-1954 yıllarındaki gelir-giderlerini gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' incomes and expenses, dated to the years between 1939 and 1954-1939-01-01; 1954-12-31
AHANORE001000.jpg.jpg
Depo: Abed ve Ömer Abed hanların 1952-1954 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Storage: Register showing the incomes and expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans' dated to the years between 1952 and 1954-1952-01-01; 1954-12-31
AHANORE022000.jpg.jpg
Ömer Abed Han'daki kiracıları ve kira ödemelerini gösteren kayıt defteri - Register showing Ömer Abed Han's tenants and their hires-1956-01-02; 1964
AHANORE003A000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlardaki kiracıların varidat, masraf (gelir-gider), vakıf icaresi, tanzifat ve veraset vergilerini gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses, rent for foundation, cleaning works and inheritance taxes of Abed and Ömer Abed hans' tenants.-1931; 1955
AHANODOC000701.jpg.jpg
Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office-1949-06-27; 1956-12-19
AHANODOC000101.jpg.jpg
İstanbul Beşinci İcra Memurluğu, icra emri mektubu - İstanbul Fifth Execution Office, letter of execution order-1952
AHANODOC004901.jpg.jpg
Mahmut Muhtar Abed tarafından Şam Nüfus İdaresi Memurluğuna yazılan dilekçe - Petition written by Mahmut Muhtar Abed to Damascus Registration Office-1953-08-02; 1953-08-05
1-10 / 19
  • 1
  • 2