1-10 / 30
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE038001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının 1935, 1943-1948 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years 1935, between 1945 and 1948.-1935-04-09; 1948-12-29
AHANORE013000.jpg.jpg
"1944 Defter-i Kebir"- "1944 Ledger"-1943-01-29; 1944
AHANORE015001.jpg.jpg
Şerife Hanım'a ait makbuzat (makbuz) defteri - Receipt book of Şerife Hanım-1942-01-22; 1947-10-01
AHANORE018001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının 1945-1951 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years between 1945 and 1951-1945-01-01; 1951-12-31
AHANORE014001.jpg.jpg
"1944 Bilanço" - "1944 Financial Balance Sheets"-1943-01-29; 1944
AHANORE011001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1939-1944 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes and expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years between 1939 and 1944-1939-10-13; 1944-12-13
AHANORE016001.jpg.jpg
Nasuh ve Mahmut Mukta beylerle Leyla Hanım'a ait 1942 tarihli makbuzat (makbuz) defteri - Nasuh and Mahmut Mukta and Leyla Hanım's receipt book dated 1942-1942-01-22; 1947-09-01
AHANORE0050001.jpg.jpg
Ömer Abed Han’ın 1940 ve 1961 yılları varidatını (gelir) gösteren kayıt defteri - Register of Ömer Abed Han's incomes dated to the years between 1940 and 1961.-1940; 1961
AHANODOC000701.jpg.jpg
Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office-1949-06-27; 1956-12-19
AHANODOC000501.jpg.jpg
Vali ve Belediye Reisi Yardımcısı Muhtar Acar'ın Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük'e gönderdiği dilekçe - Petition sent from Muhtar Acar, Deputy of Governor and Mayor to Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs-1949-07-07; 1949-08-08
1-10 / 30