1-10 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE038001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının 1935, 1943-1948 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years 1935, between 1945 and 1948.-1935-04-09; 1948-12-29
AHANORE036001.jpg.jpg
Muamele kayıt defteri - Transaction register-1934-10-28
AHANORE035000.jpg.jpg
Erenköy Şubesi dâhilinde bulunan 1935 senesi muamelâtının tasdikine dair kayıt defteri, [Avukat Gürkan] imzalı - Register of approval of the 1935 year transactions within Erenköy Branch, signed by [Lawyer Gürkan]-1935-03-13
AHANORE004000.jpg.jpg
Ömer Abed Han'daki kiracıları, kira bedellerini ve taksitleri gösteren kayıt defteri - Register showing Ömer Abed Han's tenants, their hires and installments-1934; 1939
AHANORE002001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1939-1954 yıllarındaki gelir-giderlerini gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' incomes and expenses, dated to the years between 1939 and 1954-1939-01-01; 1954-12-31
AHANORE011001.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanların 1939-1944 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes and expenses and accounts of Abed and Ömer Abed hans dated to the years between 1939 and 1944-1939-10-13; 1944-12-13
AHANORE021001.jpg.jpg
Ömer Abed Han'ın zimmet ve matlup (alacak) defteri - Register of Ömer Abed Han's debt and lien-1931-12-08; 1932-12-15
AHANORE003A000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlardaki kiracıların varidat, masraf (gelir-gider), vakıf icaresi, tanzifat ve veraset vergilerini gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses, rent for foundation, cleaning works and inheritance taxes of Abed and Ömer Abed hans' tenants.-1931; 1955
AHANORE006001.jpg.jpg
Ömer Abed Han'ın zimmet ve matlup defteri - Register of Ömer Abed Han's debt and lien-1927; 1931
AHANODOC001501.jpg.jpg
Osmanlı Bankası Müdürlüğü ile Abdülgani Bey arasında geçen yazışmalar - Correspondence between the Ottoman Bank Directorate and Abdülgani Bey-1934-06-20; 1934-06-23
1-10 / 45